XL Drużynowy Turniej z Fizyki o Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży

Drogie Koleżanki i Koledzy, Drodzy Uczniowie Szkół Ponadpodstawowych

przed nami FINAL –  40-lecie Wojewódzkiego Drużynowego Turnieju z Fizyki o Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

 

Udział w Turnieju jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na:

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora pracy w związku z udziałem w konkursie, we wszelkich ogłoszeniach,  zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania”
 Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie przesłanej pracy
„Wyrażam zgodę na udział w konkursie organizowanym przez PAŁAC MŁODZIEŻY w Katowicach  oraz na wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności placówki.
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu Pałacu Młodzieży  oraz akceptuję jego warunki.


Równocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkań, uroczystości, wycieczek i innych zbiorowych zgromadzeń mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych
i publikacjach.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 Zapoznaj się z regulaminem 40 edycji.

GRATULUJEMY!

wszystkie drużyny biorące udział w II etapie -Model Naukowy zostały zakwalifikowane do
III etapu, który odbędzie się 22 lutego br.

 

Odpowiedzi do testu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C A B D B C D A A B C D C A B
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
D A C D A B B C A D A B D D C

 

PRZYKŁADOWE TESTY, ZADANIA