ICYS 2018 Belgrad – Reprezentacja Polski

REPREZENTACJA POLSKI NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ MŁODYCH NAUKOWCÓW ICYS 2018 Belgrad, Serbia  Bartosz Piechocki – IV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. Komisji Edukacji …

XL Drużynowy

GRATULUJEMY! wszystkie drużyny biorące udział w II etapie -Model Naukowy zostały zakwalifikowane do III etapu, który odbędzie się 22 lutego br.

Zapraszamy na wykłady

Zapraszamy młodzież i nauczycieli na wykłady przygotowujące do konkursu Fizyka a Ekologia, Olimpiady Fizycznej oraz do Ogólnopolskiej i Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców Opłata za …