Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców

 2018/2019

 Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców to indywidualna konkurencja na badania naukowe i prezentacje prowadzone przez uczniów, które są oceniane przez jury. Polega ona na samodzielnym wykonaniu  i przygotowaniu badań oraz omówieniu prezentacji multimedialnej
w języku polskim, a później w języku angielskim.