Stowarzyszenie

Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość”

40-063 Katowice, ul. Żwirki i Wigury 32

mBank 78 1140 2017 0000 4502 1197 1712

 NIP 634-23-18-263

STATUT