Wykłady 2017/2018

Zapraszamy młodzież i nauczycieli na wykłady przygotowujące

do konkursu Fizyka a Ekologia, Olimpiady Fizycznej
oraz do Ogólnopolskiej i Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców

Opłata za udział w wykładach i pokazach: 5 zł od ucznia

przelew na konto Stowarzyszenia Z Nauką w Przyszłość

mBank 78 1140 2017 0000 4502 1197 1712

 

Rezerwacje miejsc na wykłady i pokazy proszę zgłaszać na adres Pracowni Fizyki: pracownia@gtquark.net

Grupa Twórcza Quark  www.gtquark.pl