Wykłady 2018/2019

Zapraszamy młodzież i nauczycieli na wykłady przygotowujące

do konkursu Fizyka a Ekologia, Olimpiady Fizycznej
oraz do Ogólnopolskiej i Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców

Zgłoszenia przyjmujemy na adres pracownia@gtquark.net

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Odpłatność za udział w wykładzie i pokazach to 5 zł od ucznia

 Wpłat proszę dokonywać przelewem:

Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość”, 40-063 Katowice ul. Żwirki i Wigury 32

mBank 78 1140 2017 0000 4502 1197 1712

obowiązkowy dopisek/tytuł przelewu: „Wykłady z fizyki”

Pracownia Fizyki  http://pm.katowice.pl/fizyka/

Grupa Twórcza Quark  www.gtquark.pl
Program Edukacji Ekologicznej   http://www.progee.gtquark.pl/

PO  WYKŁADZACH ZAPRASZAMY NA spotkanie z wykładowcą w Sali 240 na II piętrze
a o godz. 12.30  zapraszamy na  POKAZY DOŚWIADCZEŃ Z FIZYKI: „CZEGO OKO NIE WIDZI?”
W programie pokazów m.in.: Jak zaobserwować promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe
Doświadczenia z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, lampy ultrafioletowej , suchego lodu i ciekłego azotu