Warsztaty

„„Zajęcia warsztatowe dla gimnazjum” ” – 2 godz. zajęcia laboratoryjne

 

 • Pomoc w realizacji podstawy programowej z fizyki

 • Wykorzystanie technologii informacyjnej w celu zdobycia                    i utrwalenia wiadomości

 

Proponowane tematy:

 1. Czy można pokonać siłę grawitacji?
 2. Badanie ruchu jednostajnego i jednostajnie przyspieszonego.
 3. Zasady dynamiki w pigułce.
 4. Czy stężenie procentowe roztworu wpływa na gęstość cieczy i siłę wyporu?
 5. Jak wyznaczyć gęstość substancji?
 6. Czy tarcie ma dla nas jakieś znaczenie?
 7. Czy prawo Kirchhoffa ma coś wspólnego z zasadą zachowania ładunku?
 8. Czy proste obwody elektryczne spełniają prawo Ohma i prawa Kirchhoffa?
 9. Drgania i fale.
 10. Świat dźwięków;
 11. Doświadczenia z elektrostatyki
 12. Światłem malowane.
 13. Zastosowanie maszyn prostych.

 

Konkurs organizowany przez nas:
Wojewódzki Dwuosobowy Konkurs z Fizyki dla Gimnazjum

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki zajęć.
Terminy uczestnictwa w warsztatach prosimy uzgadniać pocztą mailową pracownia@gtquark.net
Zapraszamy!

Bilety wstępu w cenie 3,- zł od osoby