Grupa Twórcza QUARK na 45 ZFP

45. Zjazd Fizyków Polskich odbył się w Krakowie w dniach 13-18 września 2019 roku. Zjazd ten był kontynuacją spotkań fizyków polskich zapoczątkowanych Zjazdem Założycielskim Polskiego Towarzystwa Fizycznego w 1920 roku w Warszawie, a kontynuowanych w latach następnych.

W tegorocznej edycji Grupa Twórcza QUARK zaprezentowała postery związane z 19 latami uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców.

Plakat nr 1

Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców ICYS (International Conference of Young Scientist) to nieoficjalne mistrzostwa świata w badaniach naukowych w kilku dyscyplinach, uczniów szkół średnich. Uczestnicy biorący udział w zawodach pochodzą
z Europy, Azji i Ameryki. Konferencja corocznie organizowana jest w innym kraju i jest członkiem World Federation of Physics Competition.
W 1993 przedstawiciele Eotvos Lorand University, Budapeszt i Państwowego Uniwersytetu Białorusi, Mińsk postanowili zorganizować wspólnie konferencję dla uczniów szkół średnich będących w wieku 14 – 18 lat. Celem organizatorów było stworzenie nowego typu konkursu, który pozwoliłby uczniom szkół średnich zapoznać się z metodami badań naukowych. Założeniem prac konkursowych było przedstawienie różnych faz pracy badawczej od samego początku czyli sformułowania tematu aż po ostatni krok, podsumowujący wyniki badań, a wszystko to przedstawione w j. angielskim. Konferencja jak co roku stanowi wyzwanie dla młodych naukowców poprzez uzyskanie informacji do realizacji pracy, z którymi próbują sobie poradzić by potem przedstawić wyniki na arenie międzynarodowej.  W 26 edycjach Konferencji wzięli udział przedstawiciele 46 państw świata jako organizatorzy, uczestnicy i obserwatorzy.
W tegorocznej edycji Młodzież Grupy Twórczej Quark z Pracowni Fizyki Pałacu Młodzieży w Katowicach po raz kolejny reprezentowała Polskę na Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców. Konferencja odbyła się od 19 – 25 kwietnia 2019 w Kuala-Lumpur w Malezji.
Były to już 19 zawody, w której młodzież GT QUARK wzięła udział!

Plakat nr 2

W tegorocznej edycji Złoty medal w kategorii Fizyka zdobył Jakub Kaszowski ze Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach – za projekt: „Dynamics of chain shooter – Wyrzutnia sznurka” W swojej pracy bada właściwości pętli ze sznurka wirującej w powietrzu. Do wytworzenia pętli używa samodzielnie skonstruowanej wyrzutni.

Plakat nr 3

Paweł Miera z II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku za za projekt: ”Cheap photovoltaic cell-solar energy for everyone. Tanie ogniwa fotowoltaiczne – energia słoneczna dla każdego” zdobył brązowy medal w kategorii inżynieria. Skoncentrował się w swojej pracy badawczej na pozyskiwaniu prądu z energii słonecznej. W tym celu zbudował bardzo tanie ogniwo mające dobrą sprawność, do budowy którego wykorzystał ogniwa III generacji.

Plakat nr 4

Natomiast Katarzyna Juszczyszyn z ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu w kategorii inżynieria zdobyła brązowy medal za projekt za projekt: ”Ultrasonic 3D scaner. Ultradźwiękowy skaner 3D”. W swoim projekcie badała głębokości otoczenia za pomocą ultradźwiękowego skanera 3D, który własnoręcznie wykonała. Model składał się z płytki Arduino z programem sterującym wszystkimi elementami skanera. Tak zgromadzone dane były obrazowane przez program analizujący wyniki.