Wykłady 15 listopada

10:00 – 11:00 –  GRAWITACYJNE SIŁY PŁYWOWE NA ZIEMI I ICH SKUTKI – prof. dr hab. Andrzej Bluszcz, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo – Dydaktyczne Politechniki  Śląskiej w Gliwicach

Wykład omawia siły pływowe pochodzenia grawitacyjnego w układach planeta – satelita oraz planeta – gwiazda i ich znaczenie dla długookresowej ewolucji ruchu Ziemi oraz zjawisk przyrodniczych na powierzchni i we wnętrzu Ziemi. Występowanie sił pływowych wyjaśnia szereg zjawisk, na przykład, wydłużanie doby ziemskiej, obrót synchroniczny Księżyca, przypływy i odpływy morskie, generację ciepła wewnątrz planety, wulkanizm i wiele innych.

11:15- 12:15 – IZOTOPY STABILNE W MATERII ORGANICZNEJ JAKO ARCHIWA ZMIAN KLIMATU I ŚRODOWISKA – dr inż. Sławomira Pawełczyk, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo – Dydaktyczne Politechniki  Śląskiej w Gliwicach

 Wraz z dynamicznym rozwojem cywilizacji środowisko przyrodnicze ulega coraz większym wpływom ze strony człowieka. W celu poprawy skuteczności prognoz i podejmowania działań związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem szczególnie ważne są informacje o stanie środowiska, zjawiskach i dynamice procesów zachodzących w środowisku, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym. Celem naukowo-badawczym prowadzonych przez uczniów może być monitoring wpływu działalności człowieka (przez porównanie różnych własności drzew).

12:30 -13:30 – POKAZY DOŚWIADCZEŃ Z FIZYKI: „CZEGO OKO NIE WIDZI?”
W programie pokazów m.in.: Jak zaobserwować promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe. Doświadczenia z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, lampy ultrafioletowej , suchego lodu i ciekłego azotu