Wykłady 18 października – ZAPRASZAMY

10:00 – 11:00 – ENERGETYKA JĄDROWA, CZY KONWENCJONALNA? OTO JEST PYTANIE! –
dr inż.  Jarosław Sikorski
Instytut Fizyki – Centrum Naukowo – Dydaktyczne Politechniki               Śląskiej w Gliwicach

  • Co to jest promieniowanie jonizujące? Jak wyglądałoby życie bez zdjęć rentgenowskich?
  • Czy warto inwestować w energetykę jądrową? Ile wagonów węgla codziennie zużywa elektrownia konwencjonalna?
  • Jakie są skutki wypadków w zakładach związanych z energetyką?

Na powyższe i wiele innych pytań spróbujemy znaleźć odpowiedzi w czasie naszego spotkania. Słuchacze otrzymają podstawowa wiedzę teoretyczna i praktyczną dotyczącą radioizotopów. Sięgniemy do dalszej i współczesnej historii problematyki atomowej. Spróbujemy zastanowić się czy obawy przed energetyką jądrową maja swoje uzasadnienie. I czy problemy wynikające z produkcji energii są bagatelizowane czy demonizowane.

 

11:15- 12:15 – CZY PODRÓŻ DO WNĘTRZA MATERII SKOŃCZY SIĘ NA KWARKACH? –
prof. dr hab. Marek Zrałek
Instytut Fizyki Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Dążenie do poznania podstawowych składników materii, z których zbudowany jest świat towarzyszyło człowiekowi od najdawniejszych czasów. Współczesna wiedza na ten temat jest wynikiem prac wielu uczonych żyjących w różnych epokach. Łączą się z nią najświetniejsze nazwiska w historii fizyki, Demokryt,Arystoteles, Newton, Einstein, Feynman, Gell-Mann, to tylko niektórzy z nich. Podróż „w głąb materii” trwaod ponad 2500 lat. Od atomów Demokryta, poprzez jądra z protonami i neutronami dotarliśmy do kwarków i leptonów. W ostatnich 50 latach poznaliśmy wszystkie siły rządzące oddziaływaniami tych podstawowych składników materii. Powstał najwspanialszy model w historii fizyki – Model Standardowy, oparty o tajemniczą lokalną symetrię cechowania. Co dalej? Czy to już kres naszego poznania? Panuje tu dość powszechna zgoda, że „Nikt, kto decydował o strukturze Wszechświata” nie pozostawił wszystkiego w takim stanie. Nasza podróż do wnętrza materii najprawdopodobniej nie skończy się na kwarkach. Stoją więc przed nami nowe wyzwania. Na wykładzie omówione będą podstawowe pytania, na które odpowiedzi jeszcze nie znamy i sugestie, że w mikroświecie istnieje jeszcze głębsza struktura.

 

12:30 -13:30POKAZY DOŚWIADCZEŃ Z FIZYKI: „CZEGO OKO NIE WIDZI?”
W programie pokazów m.in.: Jak zaobserwować promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe. Doświadczenia z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, lampy ultrafioletowej , suchego lodu i ciekłego azotu

Zgłoszenia przyjmujemy na adres pracownia@gtquark.net

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Odpłatność za udział w wykładzie i pokazach to 5 zł od ucznia

Wpłat proszę dokonywać przelewem:

Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość”, 40-063 Katowice ul. Żwirki i Wigury 32

mBank 78 1140 2017 0000 4502 1197 1712

obowiązkowy dopisek/tytuł przelewu: „Wykłady z fizyki”

Pracownia fizyki  http://pm.katowice.pl/fizyka/

Grupa Twórcza Quark  www.gtquark.pl