GRAFEN I INNE MATERIAŁY DWUWYMIAROWE – MAGIA KRYSZTAŁÓW

Zapraszamy  na wykład

GRAFEN I INNE MATERIAŁY  DWUWYMIAROWE – MAGIA KRYSZTAŁÓW

20 września 2018 r. o godz. 1115

prof. dr hab. Andrzej Wysmołek

Wydział Fizyki – Uniwersytet Warszawski

Przez wiele lat naukowcy byli przekonani, że płaskie, pojedyncze warstwy atomów węgla, ułożone w strukturę podobną do plastra miodu,  są jedynie wygodnym elementem teoretycznego opisu właściwości elektrycznych i optycznych kryształu grafitu. Taka swobodna warstwa, jako niestabilna wydawała się mało interesująca. Dopiero po uzyskaniu warstw grafenowych z wykorzystaniem taśmy klejącej, przyszli laureaci nagrody Nobla pokazali jak interesujące ma on właściwości. Wybuch zainteresowania grafenem otworzył zupełnie nowy obszar badań związany z innymi kryształami dwuwymiarowymi, takimi jak np. MoS2 (disiarczek molibdenu), który dotychczas był wykorzystywany jako smar odporny na wysoką temperaturę! Duża cześć tych nowych materiałów to półprzewodniki i izolatory, które wspólnie z grafenem można układać tak jak klocki Lego, uzyskując struktury kwantowe o niezwykłych właściwościach optycznych
i elektrycznych. Otwiera to nowe możliwości dla nanotechnologii – w szczególności w dziedzinie elastycznej elektroniki, baterii słonecznych i wielu innych zastosowań,  które postaram się przedstawić. Wykład będzie  ilustrowany pokazami.   

Prof. Andrzej  Wysmołek – polski fizyk doświadczalny, profesor nauk fizycznych, specjalista w zakresie fizyki ciała stałego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Jest laureatem wielu nagród naukowych Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Zainteresowania naukowe prof. Wysmołka związane są głównie z badaniami właściwości optycznych półprzewodników oraz nanostruktur półprzewodnikowych. Jego ostatnie projekty badawcze dotyczyły grafenu oraz jego pochodnych. Aktualnie zajmuje się badaniami układów hybrydowych grafenu z dichalkogenkami metali przejściowych oraz heksagonalnym azotku boru. Takie struktury warstwowe, przypominające klocki Lego w nanoskali, mogą dostarczyć zupełnie nowych rozwiązań w nanotechnologii. Ważną częścią pracy prof. Wysmołka i równocześnie jego hobby, jest popularyzacja fizyki,  za co w  2014 roku  otrzymał Nagrodę m. st. Warszawy.