ICYS 2018 Belgrad – Reprezentacja Polski

REPREZENTACJA POLSKI NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ MŁODYCH NAUKOWCÓW

ICYS 2018 Belgrad, Serbia

 1.  Bartosz Piechocki – IV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. Komisji Edukacji
  Narodowej – Safe flight – innovative modification of a wing (Bezpieczny lot – innowacyjna
  modyfikacja skrzydła)
 2. Natalia Puczek – II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu – The Kaye effect (Efekt Kaye’a)
 3. Jakub Kaszowski – Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach – Acoustic levitation
  (Lewitacja akustyczna)
 4. Mikołaj Kawaler – V Liceum Ogólnokształcące w Katowicach – Triboluminescence
  (Tryboluminescencja)
 5. Krzysztof Olech  – Salezjański Zespół Szkół Publicznych w Zabrzu – Ecological aspect
  of nuclear power development (Aspekty ekologiczne rozwoju energetyki jądrowej)
 6. Paweł Miera – II Liceum Ogólnokształcące im. A. F. Modrzewskiego w Rybniku – Playing
  plasma, i.e. the plasmic loudspeaker (Grająca plazma – głośnik plazmowy)

Opiekunowie:

 1. Barbara Szymańska-Markowska – doktorantka Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum
  Badań i Edukacji
 2. Urszula Woźnikowska – Bezak – Prezes Stowarzyszenia Z Nauką w Przyszłość oraz autorka
  Grupy Twórczej Quark

 

Medale OKMN i dyplomy będziemy wręczać 5 kwietnia podczas Finału Ogólnopolskiego Konkursu na pracę Fizyka a Ekologia 5 kwietnia 2018 r.